Przede wszystkim postulujemy przeniesienie spraw dyscyplinarnych nie do Naczelnego Sądu Administracyjnego tylko do Sądu Najwyższego do Izby Karnej, proponujemy to, aby zlikwidować w ogóle Izbę Odpowiedzialności Zawodowej jako niepotrzebną, proponujemy to, aby skasować wyroki tej izby jako właściwie izby, która nie jest faktycznie sądem w rozumieniu prawa polskiego, ale zarówno prawa europejskiego, jak i również proponujemy, aby każdy sędzia, który uczestniczy w danym składzie, mógł wnosić o test bezstronności innego sędziego, a nie tylko że cały skład musi podjąć taką uchwałę, więc to jest bardzo istotne, żeby zrobić ten test bezstronności jako prawdziwy instrument weryfikacji sędziów, a nie tylko jako instrument koronkowy, że jak będzie większość w składzie neosędziami to dopiero wtedy będą mogli zrobić taką uchwałę – powiedział Robert Kropiwnicki na konferencji prasowej.