Dzisiejsze posiedzenie, jak państwo wiecie, wbrew enuncjacjom kolegów z partii rządzącej, jest przyspieszeniem, a nie opóźnieniem prac nad ustawą o SN. Fundamentalną i szczególnie ważną w kontekście wypełnienia warunków tzw. kamienia milowego od którego zależy uruchomienie środków dla Polski z KPO na które Polska niezwykle intensywnie czeka – stwierdził Tomasz Grodzki na briefingu.

W Sejmie przeszła ustawa w postaci, którą senatorowie na komisjach, konsultacjach uznają za nie w pełni konstytucyjną. Dlatego poprzez intensywną pracę, szybką, bo mieliśmy mieć posiedzenie 8 lutego, ale przyspieszyliśmy na 31 stycznia, bo to niezwykle istotne dla Polski, senatorowie zaproponowali 14 poprawek, w dużej mierze tożsamych w stosunku do tych, które były odrzucone w Sejmie, gdy składała je opozycja, ale trochę zmodyfikowanych i te 14 poprawek będzie dyskutowane na posiedzeniu plenarne – mówił dalej marszałek Senatu.

Te poprawki w całości wypełnią oczekiwania KE w stosunku do ustawy o SN i bardzo przybliżają nam pokonanie tego kamienia milowego – dodał.