W grudniu zapowiedzieliśmy, że niezależnie od głosów, które się pojawiają, od głosów lobbystów, będziemy skutecznie zabiegać o to, aby ograniczyć dostępność do napojów energetycznych polskiej młodzieży, czyli grupy, co wynika z wprost badań, która jest najbardziej narażona na negatywne skutki działania kofeiny i tauryny, a w szczególności tauryny w połączeniu z kofeiną, czyli głównych składników napojów energetycznych bardzo szeroko dostępnych na polskim rynku. Tą propozycją ustawy wprowadzamy zakaz sprzedaży osobom do ukończenia 18. roku życia napojów zawierających powyżej 150 miligramów na litr kofeiny, w połączeniu z tauryną lub tauryny z wyłączeniem napojów, w których te składniki występują naturalnie. Jednocześnie wprowadzamy zakazy reklamy tych napojów analogiczne do funkcjonujących dzisiaj dotyczących zakazu reklamy wyrobów tytoniowych – stwierdził Kamil Bortniczuk na briefingu prasowym w Sejmie.