Na pewno rocznica wybuchu wojny jest datą również niezwykle istotną, symboliczną. Na pewno gesty wsparcia różnego rodzaju będą widoczne. Natomiast same scenariusze wizyty, informacje o których w mediach po stronie amerykańskiej krążą, są przedmiotem konsultacji, ustaleń. Wiele jeszcze może być na stole. Zdecydowanie różne warianty są rozważane – stwierdził Jacek Siewiera w „Sygnałach dnia” PR1.