Tak naprawdę tutaj jest istotna w tej chwili już ustawa wiatrakowa, bo wiemy o tym, że ustawa o Sądzie Najwyższym przeszła przez Sejm, oczywiście są jeszcze prace senackie. Tego nie wiem [czy prezydent podpisze] to już jest decyzja pana prezydenta. To jest oczywiście bardzo ważne, właściwie już najważniejsze na tym etapie legislacyjnym, bo z poprawkami Senatu to sobie w Sejmie poradzimy, natomiast jeżeli chodzi o składanie wniosku, to pamiętajmy o tym, że on też rozpatrywany jest dosyć długo, więc ja nie wykluczam, że faktycznie go złożymy jeszcze w trakcie takiego formalnego procesu legislacyjnego. Też o tym wspominał pan premier, ponieważ tak czy tak Komisja otrzymuje taki wniosek, zanim zaczyna go rozpatrywać, to brukselskie młyny biurokratyczne mielą bardzo powoli. Nie wykluczam, że w trakcie prac legislacyjnych jeszcze trwającej ustawy wiatrakowej w Senacie, po przyjęciu przez Sejm – powiedział Piotr Müller w „Sednie Sprawy” Radia Plus.