– Tak jak państwo wiecie, pomiędzy Solidarną Polską a pozostałą częścią klubu parlamentarnego jest pewnego rodzaju niezgodność co do kwestii związanych z ustawą, która otwiera drogi do środków finansowych z KPO. Dzisiaj te różnice zdań – zarówno w kwestii legislacyjnej, czysto prawnej, ale kwestiach też ekonomicznych – zostały przez obie strony przedstawione – powiedział Piotr Müller na briefingu prasowym.