Przygotowujemy się do takiego zgromadzenia polskiej wsi, tak to chcemy nazwać. Będzie to też podsumowanie dotychczasowych działań, ale przede wszystkim pokazanie nowego programu na najbliższy czas, ale i w dłuższej perspektywie i to będzie 11 grudnia w Przysusze i tam chcemy to zaprezentować. Tam będzie program w sposób ogólny przedstawiony przez prezesa Kaczyńskiego, a bardziej szczegółowo ja będę mówił o tym programie – stwierdził Henryk Kowalczyk w „Sygnałach dnia” PR1.