Za przyjęciem rządowej propozycji – w praktyce prowadzącej do zamrożenia cen gazu w 2023 roku – głosowało 424 posłów, a wstrzymało się 16 – głównie z Konfederacji, a także 4 posłów KO i jeden poseł Lewicy. Projekt poparły kluby Koalicji Polskiej, Polski 2050 czy Porozumienia.