Wszystko to, co wiąże się z przyspieszeniem inwestycji w energetykę odnawialną przy jednoczesnym braku konieczności usuwania przeszkód w sieciach przesyłowych i dobudowywania zdolności wytwórczych w energetyce konwencjonalnej, będziemy robili szybciej. Będziemy robili teraz jakby w trybie przyspieszonym. Co do samego 10H – ustawa została złożona i niech ona swoim rytmem się toczy. Mogę zobowiązać się, że ona ulegnie szybszemu procedowaniu niż do tej pory, bo rzeczywiście kilka miesięcy jest już w Sejmie czy pół roku. Mamy z nią nasze własne jakieś dyskusje toczone w ramach naszego obozu politycznego. Te dyskusje nawet jeśli już nie tyle są na ukończeniu, tylko się po prostu zakończyły i wierzę w to, że naprawdę bardzo szybko ona pójdzie do przodu – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w trakcie posiedzenia zespołu parlamentarnego ds. energii odnawialnej.