Wspólnie wypracowywaliśmy zasady mówiące o potrzebie suwerennej równości państw, powstrzymaniu się od użycia siły, współpracy pomiędzy państwami oraz pokojowym rozstrzyganiu wszelkich sporów. Pokój, równość i współpraca to idee według których mieliśmy prowadzić dialog i działania w naszym regionie. Dziś widzimy wyraźnie, że niestety jedno z państw członkowskich, Rosja, brutalnie dopuściło się pogwałcenia wszystkich tych zasad. Nie ulega wątpliwości, że jest to dziś państwo zbrodnicze, z którego polityką nie można, podkreślam, nie można się zgadzać i w słowa, którego nie można wierzyć – powiedział Andrzej Duda w Łodzi podczas posiedzenia Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.