Na zaproszenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, lider Polski 2050, Szymon Hołownia, wygłosił wykład rektorski pt. „Polska na Zielonym Szlaku”, poświęcony idei „Zielonej Niepodległej”, tj. planowi programowemu Polski 2050 na sprawiedliwą transformację energetyczną i dojście do neutralności klimatycznej. W tym kontekście Szymon Hołownia odniósł się m.in. do idei „jednej listy” w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Nie wykluczam dziś żadnego scenariusza. Wszystko może się wydarzyć – jedna lista, dwie, pięć list – mówił Szymon Hołownia.

Mam jednak głębokie przekonanie, że nie jednej listy potrzebujemy dziś najpilniej, a jednej wizji. Jeżeli potrzebujemy dziś jakiejś jednej listy, to jednej listy spraw do załatwienia. To jest ta jedna lista, na którą czekam. Żebyśmy mogli pokazać i powiedzieć ludziom 'zgadzamy się co do tego – i to zrobimy’. Za taką jedną listą tęsknię. Taką chcę zbudować. Bo wtedy nadzieja jest uzasadniona – zadeklarował lider Polski 2050.