Z wojskowego punktu widzenia rzeczywiście byłoby najlepiej, gdyby, dla ochrony także i polskiego terytorium, te rakiety znajdowały się w pewnej odległości od polskiej granicy na terytorium Ukrainy. Wtedy rzeczywiście najwydajniej chroniłyby i pomagałyby w ochronie zarówno Ukrainy, jak i Polski, ale decyzja w sprawie ich rozmieszczenia oczywiście należy do strony, która dysponuje tymi rakietami i tymi wyrzutniami całym tym systemem, czyli w tym wypadku do strony niemieckiej, do naszych sojuszników w ramach NATO, do Niemiec. Będą musieli w związku z tym nasi sojusznicy, musieli tę decyzję podjąć, ja mogę jako prezydent Polski powiedzieć tylko tyle, że zależy mi na tym, żeby terytorium Polski było jak najlepiej chronione. To jest dla mnie sprawa dla mnie oczywista, moim obowiązkiem jako Prezydenta RP jest w pierwszej kolejności ochrona polskich obywateli i polskiego terytorium – powiedział Andrzej Duda w Kownie na konferencji prasowej prezydentów Europy Środkowo-Wschodniej.