Od ponad 300 dni trwa bestialska i bezprawna napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zginęły już w tej wojnie tysiące ludzi, w tym wiele dzieci. My jako świat demokratyczny, wolny, wolnej Europy musimy w tym sprawach reagować stanowczo. Oczywiście, jak państwo wiecie, reagujemy – stwierdził Robert Biedroń na briefingu prasowym.

Jako Lewica cieszymy się z rezolucji przyjętej przez PE

Poszczególne parlamenty krajów demokratycznych przyjmują jasne stanowiska dotyczące Federacji Rosyjskiej, które jasno określają, po której stronie stoi świat demokratyczny i po której stanęła Federacja Rosyjska z Putinem. W tej sprawie sytuacja musi być czarno–biała, tu nie ma tutaj żadnych odcieni. Po złej stronie mocy stoi Putin i jego wojsko, a po jasnej stronie mocy stoi bohaterskie społeczeństwo ukraińskie i wszyscy ludzie dobrej woli, którzy dzisiaj wspierają Ukrainę. Jako Lewica cieszymy się z rezolucji przyjętej przez PE.

PE podjął szereg ważnych inicjatyw, decyzji dotyczących przyszłości Ukrainy

Poza rezolucją, PE podjął szereg ważnych inicjatyw, decyzji dotyczących przyszłości Ukrainy. Te najważniejsze dotyczą przede wszystkim powołania trybunału, który osądzi wszystkie zbrodnie dokonane przez Federację Rosyjską. Po drugie PE zaapelował do instytucji unijnych o przekazanie 18 miliardów euro wsparcia w 2023 dla Ukrainy. Po trzecie, PE wezwał do kolejnej, dziewiątej już inicjatywy sankcyjnej ze strony państw demokratycznych.

To jest projekt uchwały, który nie tylko odpowiada na nastroje panujące w Polsce i wszystkich demokratycznych państwach

Dzisiaj Lewica składa projekt uchwały Sejmu RP w sprawie uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm. To jest projekt uchwały, który nie tylko odpowiada na nastroje panujące w Polsce i wszystkich demokratycznych państwach, żeby jasno i wyraźnie powiedzieć, gdzie dzisiaj jest Rosja, ale także projekt, który wzywa do konkretnych działań, który wspiera rezolucję PE dotyczącą sytuację w Ukrainie.