Domagamy się od Komisji Europejskiej natychmiastowego działania w tej sprawie, dlatego też podjąłem też list w tej sprawie z innymi członkami Rady Europejskiej, aby wezwać Komisję Europejską do natychmiastowej zmiany ich podejścia. Wiemy doskonale, że mechanizm ograniczania cen energii elektrycznej zaproponowany w 2014 roku nie zadziałał. Niestety nie zadziałał, dlatego proponujemy, żeby nałożyć jakąś maksymalną cenę na uprawnienia do emisji CO2. To już zmniejszy ogromnie cenę prądu w całej Europie. To jedna sprawa, druga to kwestia gazu. Nie może być tak, żeby interes jednego państwa, interes Niemiec wyznaczał ścieżkę cenową dla wszystkich państw członkowskich. Dzisiaj tutaj bardzo często mówi się o egoizmie Niemiec – powiedział Mateusz Morawiecki w Pradze przed szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

Widać wyraźnie, że nie może być tak by polityka energetyczna Unii Europejskiej, była realizowana pod dyktando Niemiec. Pamiętamy doskonale, jak państwo niemieckie pouczało innych, zachowywało się bardzo butnie w okresie Covid, wcześniejszego kryzysu finansowego. Dzisiaj to samo państwo wykorzystując potężną siłę swojej gospodarki, swojego kapitału, chce przeznaczyć ogromne środki, a konkretnie 200 miliardów euro na pomoc tylko dla swojego przemysłu. My oczywiście robimy wszystko, aby ulżyć wszystkim gospodarstwom domowym, w cenach gazu, w cenach prądu, ale chcemy walczyć także o nas przemysł. Nie może być tak, żeby polski przemysł był w gorszym położeniu niż przemysł niemiecki lub austriacki czy innych państw UE – mówił dalej Mateusz Morawiecki.