Tego gazu przez Baltic Pipe, z czego się bardzo wszyscy cieszymy, popłynie zarówno w tym, jak i w kolejnym roku tyle, ile go będzie potrzeba. W tym roku ta maksymalna przepustowość jest do 3 mld m3, w kolejnym do 10, chociaż ta kontraktacja, czyli zakontraktowanie samego rurociągu jest na 8 mld m3 na kolejny rok – stwierdziła Anna Moskwa w rozmowie z Beatą Michniewicz w „Salonie politycznym Trójki”.

Na ten rok mamy zabezpieczone 100% kontraktów, na kolejny rok to już jest około 7 mld m3, kolejne kontrakty są zawierane – mówił dalej.