O 8:30 rozpocznie się posiedzenie rządu. W porządku obrad projekt ustawy budżetowej na 2023 rok, projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, a także projekt Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2023-2026 oraz Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2023-2025.

Dwudniowe posiedzenie Sejmu rozpoczyna się o 10:00 od I czytania zgłoszonego przez PiS projektu ustawy o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do 30 kwietnia 2024 roku. II czytanie odbędzie się o 20:50, co wskazuje na to, że PiS będzie chciało uchwalić propozycją na dzisiejszym posiedzeniu. Posiedzenie komisji zaplanowano z kolei na 14:00.

O 12:30 odbędzie się I czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – w praktyce chodzi o zamrożenie cen energii. II czytanie projektu – podobnie jak w przypadku przesunięcia wyborów – odbędzie się wieczorem, o 22:00.

Ponadto o 16:45 odbędzie się II czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024, a o 23:15 Sejm wysłucha sprawozdania w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie popełnione 2 października 2021 roku przez posła Grzegorza Brauna.

O 15:00 w Belwederze prezydent Andrzej Duda weźmie udział w posiedzeniu Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju.