Tutaj wyraźnie widać, nie ukrywam tego, różnicę między partią Bracia Włosi Giorgii Meloni a obiema partiami, które pan wspomniał [Liga i Forza Italia], ona jest jednoznacznie za Ukrainą, mówiła o tym wielokrotnie, mówili to jej politycy z jej partii. Natomiast większym problemem, to jest moja obawa, mówię o tym wprost, jest to, że ja patrzę na badania opinii publicznej we Włoszech, nie sondaże partyjne i nie wyniki wyborów, rośnie we Włoszech tak jak we Francji, w Niemczech, jak w niektórych krajach także naszego regionu jak chociażby Słowacja czy Bułgaria, czy Słowenia, rośnie odsetek osób, które nie chcą zaostrzenia sankcji po pierwsze, chcą zmniejszenia sankcji po drugie i po trzecie nie chcą zbroić Ukrainy i to jest realny problem, bo to w różnych krajach, może także we Włoszech, ale także w Niemczech, Francji czy krajach naszego regionu o których mówiłem, może prowadzić do bardziej wstrzemięźliwej polityki wobec Moskwy, czego na pewno Polska by nie chciała. Na pewno my użyjemy wszystkich naszych możliwych kanałów, aby wzmacniać Giorgie Meloni, panią premier Meloni, już niedługo mam nadzieję, w tym takim kursie bardzo jednoznacznej polityki wsparcia dla Kijowa w kontrze do Moskwy – powiedział Ryszard Czarnecki w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.