Polski rząd i Rada Ministrów w sierpniu tego roku przyjęła dokument, który po raz pierwszy konstytuuje pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. Głównym zadaniem tej osoby tutaj będzie wykrywanie i monitorowanie takich zdarzeń w przestrzeni informacyjnej, które mają wpływ na bezpieczeństwo Polski – powiedział Stanisław Żaryn podczas konferencji prasowej na temat bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

Będziemy chcieli w szczególności identyfikować operacje wpływu, wzmacniać odporność na takie działania. Będziemy również prowadzili działania o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym po to, żeby polskie społeczeństwo lepiej rozumiało zagrożenia o których mowa, lepiej widziało te działania, które dotykają kwestii bezpieczeństwa państwa – mówił dalej Stanisław Żaryn.