Dziś rozpoczynają się rosyjskie pseudoreferenda na okupowanych terenach.

Według doniesień medialnych wbrew oficjalnym komunikatom Rosja planuje zmobilizować 1 milion osób, a nie 300 tysięcy.

Informacja o mobilizacji miliona poborowych może mieć charakter wycieku kontrolowanego.

Patriarcha Cyryl wezwał, żeby nie obawiać się śmierci podczas mobilizacji.

Według Kadyrowa mobilizacja nie obejmie Czeczeni.

W niektórych rejonach Rosji mobilizacja przebiega w drastyczny sposób. Pojawiają się również doniesienia, że społeczności mniejszości narodowych i etnicznych mobilizowane są w większym stopniu.

Kazachska policja migracyjna uspokaja obywateli z powodu napływu Rosjan do kraju.

Białoruskie służby tropią Rosjan uciekających przed wojną.

USA gwarantują, że groźby nuklearne Rosji nie wpłyną na ich poparcie dla Ukrainy.

Minister Spraw Zagranicznych Węgier spotkał się z Sergiejem Ławrowem przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.