Naruszono w tej sprawie kompromis, który zawarto, między Polską a organami UE. To nie ulega wątpliwości. Prezydent wielokrotnie mówił. Prezydent wielokrotnie mówił, że ten kompromis powinien zostać dotrzymany i pieniądze powinny zostać, środki finansowe Polsce przekazane. Ale z drugiej strony KE nigdy nie wskazywała że powołanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej jest jakimś problemem z punktu widzenia całego tego politycznego kryzysu. Wskazywała na zupełnie inne sprawy, skądinąd też zupełnie bezpodstawnie i niesłusznie. Ale Izba Odpowiedzialności Zawodowej nigdy nie była żadnym punktem niezgody czy sporu – stwierdził Paweł Szrot w Radiu Plus.

Prezydent uważa że porozumienia powinny zostać dotrzymywane, a kompromisy polegają na ustępstwie obu stron je zawierających, w tym przypadku Polski i UE – mówił dalej prezydencki minister.

Kompromisy powinny zostać dotrzymane, porozumienia powinny zostać wykonane. Rozumiem że historia ludzkości to jest historia zerwanych umów, ale to nie powinna być zasada obowiązująca w relacjach między krajami i organizacjami – dodał.