– Jeżeli teraz byśmy ustąpili w zakresie wyboru sędziów i prezydent by wybrał [do Izby Odpowiedzialności Zawodowej] tylko sędziów wybieranych przez poprzednią KRS, no jestem członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i absolutnie nie zgadzam się z tym, że Rada jest upolityczniona. Jawność systemu, która została wprowadzona, jest ewidentna. To poprzednio sędziowie sami decydowali o wszystkim i w ogóle żadne posiedzenia nie były jawne, nikt nie wiedział na jakich zasadach się to dzieje – powiedział Kazimierz Smoliński w „24 pytaniach” PR24.