W harmonogramie na tym posiedzeniu Sejmu, tej ustawy nie ma. Oczywiście będziemy nad nią pracować. Chętnie jeszcze raz powtórzę, zwłaszcza przy okazji prób nadania rozmaitych, dodatkowych kontekstów, wyborów przedterminowych chociażby w Rudzie Śląskiej, to obrosło różnymi mitami. Jesteśmy zwolennikami przesunięcia terminu wyborów samorządowych. W dzisiejszej sytuacji następowałby zbieg wyborów samorządowych i parlamentarnych. Zarówno organy wyborcze wskazują, że byłoby to problematyczne, jeśli chodzi o organizację wyborów i każdy kto ma jakiekolwiek doświadczenie prowadzenia kampanii wyborczej, a co ważniejsze, przede wszystkim z punktu widzenia przejrzystości życia publicznego, kto ma doświadczenie z rozliczania kampanii wyborczych, wie, że byłoby to bardzo wiele problemów, więc chcemy tę decyzję podjąć na najbliższym posiedzeniu Sejmu – powiedział Radosław Fogiel na konferencji prasowej.