To, że powstał raport posła Mularczyka i jego grupy jest dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia negocjacji, ale żeby te negocjacje były skuteczne czy bardziej skuteczne, należy w to włączyć również inne siły polityczne w kraju, dlatego że ma to inną wymowę jeżeli nie tylko rząd z jednej opcji politycznej, ale również posłowie z innej opcji politycznej jednym głosem mówią do Niemiec – stwierdził Władysław Teofil Bartoszewski w Sejmie, podczas II czytania projektu uchwały ws. reparacji.