Te propozycje nasze dotyczące zmiany mechanizmu kształtowania cen padają na coraz bardziej podatny grunt. Rozmawiałem tutaj przed chwilą z premierami, paniami premier Danii, Finlandii, Estonii i wszystkie trzy zgadzają się z tym, że trzeba rzeczywiście doprowadzić do takiej zmiany podczas której będziemy czy w wyniku której będziemy pewni, że mechanizm kształtowania cen w UE, a w związku z tym również w Polsce, nie będzie zależny od rosyjskiego gazu, bo dzisiaj jest właśnie taka sytuacja – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z dziennikarzami w Kopenhadze.