Przez ostatnie kilka tygodni, w zasadzie prawie 2 miesiące mieliśmy do czynienia z bardzo dynamicznymi wzrostami jeżeli chodzi o liczbę zakażeń. Od ostatnich dwóch dni widać, że ten proces wyhamował, tak jak wspomniałem, te ostatnie dwa dni to jest sytuacja w której odnotowujemy zmniejszenie liczby zakażeń, porównując z odpowiednimi dniami w poprzednim tygodniu. To samo zjawisko widzimy także na poziomie innych parametrów, które obserwujemy w trakcie pandemii do których już się przyzwyczailiśmy. Chodzi mi tu przede wszystkim o liczbę zleceń na badania, które są wystawiane przez różne jednostki lecznicze i tutaj bardzo wyraźnie widzimy, że w stosunku do poprzedniego tygodnia mamy wyhamowanie liczby zleceń, ta liczba się stabilizuje i w gruncie rzeczy to jest kolejny parametr, który świadczy o tym, że ta kolejna szósta fala hamuje – powiedział Adam Niedzielski na konferencji prasowej.

 

Liczba hospitalizacji osiągnęła 2700 osób. Tutaj jeszcze nie widać spadku

 Jeżeli popatrzymy sobie teraz przez pryzmat hospitalizacji, no bo największe w tej sytuacji jest co się dzieje z hospitalizacjami, to tutaj jeszcze nie widać wyraźnie, żeby ten proces wyhamował. W stosunku do ostatniego raportu mamy przyrost ponad 200 hospitalizacji, ta liczba hospitalizacji w kraju osiągnęła liczbę 2700 i widzimy, że mniej więcej w ciągu tygodnia mamy taki systematyczny wzrost hospitalizacji o około 500, ale porównując z innych krajami w naszym regionie widzimy też bardzo wyraźnie, że wszędzie te hospitalizacje zaczynają maleć

 

Od początku sierpnia mamy ustabilizowaną liczbę pacjentów pod respiratorami

– Bardzo ważną informacją jeżeli chodzi jeszcze o analizę sytuacji w szpitalach jest to, że o ile mieliśmy tak jak dynamicznie rosła liczba zakażeń też wzrost liczby pacjentów pod respiratorami, to przez ostatnie 3 raporty, czyli od początku sierpnia mamy już ustabilizowaną liczbę pacjentów pod respiratorami, a nawet niewielki ich spadek.

 

Odsetek pacjentów znajdujących się pod respiratorami w tej fali jest zdecydowanie mniejszy

– Co bardzo charakterystyczne i o czym mówiłem na wcześniejszych briefingach, ten odsetek pacjentów znajdujących się pod respiratorami jest zdecydowanie mniejszy niż w poprzednich falach co pokazuje m.in. że dolegliwość prebiegu Covidu w tej fali jest mniejsza niż w falach poprzednich, bo na tę całkowitą liczbę hospitalizacji 2742 mamy jedynie 62 pacjentów  w skali całego kraju oczywiście, pod respiratorami.