Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Najważniejsza z nich zakładała przyznanie wspomnianego dodatku dla każdego gospodarstwa domowego. W praktyce oznacza to iż dodatek węglowy w wysokości 3 tysięcy zł – po podpisaniu ustawy przez prezydenta – ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym i paliwami węglopochodnymi zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.