Od 22 lipca, czyli już od jutra, dopuszczamy szczepienie dla osób w grupie od 60. do 79. roku [życia] oraz dodatkowe szczepienie dla osób z upośledzoną odpornością, które ukończyły 12 lat. Dla wszystkich osób powyżej 12. roku życia rekomendujemy żeby to kolejne szczepienie, niezależnie od tego, czy ono dotyczy grupy podstawowej, mówię o osobach w wieku senioralnym czy też grupy z upośledzoną odpornością, ta rekomendacja o dawce pierwszej przypominającej zostanie skrócona ze 150 do 90 dni. Mówię tu o przyjęciu trzeciej dawki, pierwszej przypominającej – stwierdził Adam Niedzielski na konferencji prasowej w MZ.

Jeżeli chodzi o drugą przypominającą dawkę szczepionki, to tutaj dokonujemy następujących modyfikacji. Dla osób w wieku 12+ z obniżoną odpornością po 120 dniach od przyjęcia pierwszej dawki przypominającej będzie rekomendowana dawka druga przypominająca, a dla osób w wieku 60+ po 120 dniach od przyjęcia pierwszej dawki przypominającej również rekomendujemy przyjmowanie drugiej dawki przypominającej – mówił dalej.