Live

Kosiniak-Kamysz: Naimski popełnił wiele błędów

– Moim zdaniem pan Naimski popełnił wiele błędów. 60 miliardów spraw do emisji dwutlenku węgla nie poszło na modernizacje sieci elektroenergetycznych, za co on bezpośrednio odpowiadał, tylko poszło na inne programy polityczne PiS-u – Władysław Kosiniak-Kamysz w “Faktach po faktach” TVN24.

Hołownia: Nie da się odwołać Glapińskiego w trakcie jego kadencji. To niewykonalne, ale wykonalne jest zbudowanie większości w następnym parlamencie, żeby Glapińskiego postawić przed Trybunałem Stanu

 Nie da się odwołać prezesa Glapińskiego w trakcie trwania jego prezesowskiej kadencji. Wiem [o ekspertyzach Tuska] ale my też zrobiliśmy ekspertyzy i jest wielu innych prawników, którzy pokazują bardzo wyraźnie, że to jest niewydolne, ale wykonalne jest coś innego, zbudowanie większości w następnym parlamencie, żeby Adama Glapińskiego postawić przed Trybunałem Stanu, jest za co – powiedział Szymon Hołownia w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

Kosiniak-Kamysz: Gangrena trawi obóz władzy i rozprzestrzeniła się na cały obóz PiS

– Gangrena trawi obóz władzy, bardzo poważna rozprzestrzeniła się na cały obóz władzy. Pewnie nie zająknęlibyśmy się nawet, gdyby to dotyczyło samej partii PiS, ale to dotyczy przez ich działania, nas wszystkich – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz w “Faktach po Faktach” TVN24.

Kosiniak-Kamysz: Chciałbym, żeby wybory parlamentarne były jak najszybciej

– Chciałbym, żeby wybory parlamentarne były jak najszybciej, bo uważam, że każdy dzień tej władzy, to jest strata dla milionów Polaków, to jest po prostu brak poczucia bezpieczeństwa, co jest podstawowym zadaniem państwa – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w “Faktach po faktach” TVN24.

Hołownia o dymisji Naimskiego: To walka koterii. Wygląda na to, że frakcja Obajtka odstrzeliła człowieka, który był im niewygodny

 Moim zdaniem to jest walka koterii. To jest znowu metoda Zjednoczonej Prawicy. Jak jest kryzys to drukarka albo kogoś zdymisjonować – powiedział Szymon Hołownia w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

Hołownia: Postulowaliśmy zakaz importu rosyjskiego węgla, natomiast byliśmy wtedy w innej sytuacji. Jeżeli masz chorego, który przychodzi do ciebie z grypą, inne recepty mu piszesz niż kiedy chory ma raka

 Oczywiście, że tak [postulowaliśmy zakaz importu rosyjskiego węgla], natomiast myśmy byli wtedy w zupełnie innej sytuacji energetycznej. To jest tak jak wielokrotnie to porównywałem. Jeżeli masz chorego, który przychodzi do ciebie z grypą, inne recepty mu piszesz niż kiedy chory ma raka. Dzisiaj chory przez to, że nie zrobiono transformacji energetycznej, a po drodze wyskoczył Putin, ze swoją wojną gazowo-węglowo-ropną, jeżeli mogę tak powiedzieć węglowodorową no to mamy raka. Mamy dramatyczną sytuację i my dzisiaj, mimo że Polski rząd wiedział, że ten kryzys będzie od jesieni ubiegłego roku, nie wiemy, czy będziemy mieli węgiel i gaz, czy czeka nas kraina lodu – powiedział Szymon Hołownia w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

Hołownia: Ustawa węglowa jest źle pomyślana. PiS działa jak zawsze, czyli postawili drukarkę i myślą, że ten węgiel na niej wydrukują

 Ja uważam, że to w ogóle jest bardzo źle pomyślana ustawa, która nie rozwiązuje problemów, tylko działa tak jak PiS zawsze działa, czyli jak nie mieli pieniędzy to postawili drukarkę, a teraz postawili drugą drukarkę jak nie ma węgla i myślą, że ten węgiel na tej drukarce wydrukuje. To tak nie zadziała – powiedział Szymon Hołownia w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

Glapiński: Wsparcie finansowe powinno się ograniczyć tylko dla tych kredytobiorców, którzy faktycznie tego potrzebują

NBP przedstawił opinię, że wsparcie finansowe, rządowe wsparcie powinno się ograniczyć tylko do tych kredytobiorców, którego faktycznie potrzebują, rządowe ale sfinansowane przez ustawy, przez banki. Tylko do tych kredytobiorców, którzy faktycznie potrzebują, a nie do wszystkich – stwierdził Adam Glapiński w Sejmie.

Glapiński: Całkowicie niesłuszne są zarzuty, że NBP zbyt późno rozpoczął cykl zacieśniania polityki pieniężnej

Całkowicie niesłuszne są zarzuty, że NBP zbyt późno rozpoczął cykl zacieśniania polityki pieniężnej. W świetle ówczesnej wiedzy, nie byłoby to słuszne i racjonalne. Dopiero w okresie poprzedzającym posiedzenie RPP w październiku 2021 perspektywy inflacji istotnie się zmieniły. W szczególności ponownie silnie wzrosły globalne ceny surowców, głównie energetycznych, a także rolnych. Przyczyniło się to do wzrostu prognozowanej inflacji oraz wydłużenia przewidywanego okresu występowania podwyższonej dynamiki cen – stwierdził Adam Glapiński w Sejmie.

Banaś: Kolejny rok z rzędu deprecjonowano znaczenie budżetu jako najważniejszego planu finansowego państwa i podstawowego narzędzia zarządzania finansami publicznymi

 Stwierdzamy, że budżet państwa i budżet środków europejskich zostały wykonane zgodnie z ustawą budżetową na rok 2021. Ustawa ta nie obejmowała jednak wielu istotnych operacji finansowych związanych z realizacją zadań państwa, a mających wpływ na wzrost długu Skarbu Państwa. Tym samym kolejny rok z rzędu deprecjonowano znaczenie budżetu jako najważniejszego planu finansowego państwa i podstawowego narzędzia zarządzania finansami publicznymi – powiedział Marian Banaś w Sejmie.

Ostateczna wysokość deficytu była  zniekształcona i nie odzwierciedlała w pełni stanu nierównowagi finansowej państwa

 Deficyt budżetu państwa wyniósł 26,4 miliarda złotych. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że wynik ten był spowodowany podjęciem przez rząd niestandardowych działań powodujących zaniżenie rzeczywistego wyniku budżetu. Ostateczna wysokość deficytu była zatem zniekształcona i nie odzwierciedlała w pełni stanu nierównowagi finansowej państwa. Na sztuczne zmniejszenie deficytu budżetu państwa w 2021 roku wpłynęło m.in. zlecenie analogicznie jak w 2020 roku jednostkom spoza sektora finansów publicznych w tym Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. zadań stanowiących zadania władz publicznych. Podmioty te pozyskiwały środki na działania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii Covid-19 poprzez emisję własnych obligacji o wartości 42 miliardów złotych, 1 miliarda euro i 400 milionów dolarów amerykańskich. Ponadto na deformowanie wyniku budżetu państwa w 2021 roku niewątpliwie wpływ miały także podobnie jak w latach ubiegłych, działania polegające na nieodpłatnym przekazywaniu podmiotom spoza sektora finansów publicznych obligacji skarbu państwa na kwotę ponad 22 miliardów złotych.

Gadowski: Wprowadzamy nie dodatek węglowy, tylko nazywamy go dodatkiem energetycznym. Poprawka zostanie dzisiaj złożona

– Przez 7 lat rząd PiS nie zauważył, że Polacy oprócz węgla do ogrzewania swoich domów, używają także innych źródeł energii do ogrzewania się. W związku z tym, nie możemy dopuścić do tego, by ponad 10 mln gospodarstw domowych nie mogło skorzystać ze wsparcia finansowego – powiedział Krzysztof Gadowski na konferencji prasowej.

Nie może być tak, że PiS będzie dzielił Polaków, to skandal

– Wprowadzamy nie dodatek węglowy, tylko nazywamy go dodatkiem energetycznym. Ten dodatek energetyczny będzie sięgał takich paliw jak węgiel oczywiście, pelet, olej napędowy, olej opałowy. Będziemy również dofinansowywać tych, którzy używają energii elektrycznej, gazu, jak również i koksu. Ta poprawka zostanie dzisiaj złożona. Będziemy również domagać się tego, żeby zostały objęte tą dopłatą, również ci, którzy korzystają z ciepła systemowego, a więc ogrzewani przez ciepłownie Nie może być tak, że PiS będzie dzielił Polaków. To skandal.

Budka: KO przygotowała konkretną poprawkę, która spowoduje, że ustawa, która wyklucza większość gospodarstw domowych będzie ustawą sprawiedliwą i równo traktującą wszystkich Polaków

– Za chwilę drugie czytanie projektu ustawy o dodatku węglowym. Tak naprawdę ustawy, która wykluczona ponad połowę gospodarstw domowych z jakiejkolwiek pomocy państwa przed nadchodzącą zimą. Otóż rząd wywiesił białą flagę,  po dwóch tygodniach zorientowana się, że poprzednia ustawa, która miała pomóc tym którzy ocieplają dom węglem, jest po prostu bublem prawnym. Ostrzegaliśmy przed tym, mówiliśmy, że to drogą donikąd. Rząd wycofuje się z tego po dwóch tygodniach, ale zamiast tego proponuje kolejne wykluczenie. Umywa ręce od jakiegokolwiek faktycznego rozwiązania problemu z zakupem węgla, ponieważ wychodzi z założenia, że da części gospodarstw domowych  po prostu pieniądze, ale i tak ci ludzie nie kupią sobie węgla. Po drugie, co bardziej drastyczne, zdecydowaną większość gospodarstw domowych pozostawia bez jakiejkolwiek pomocy. Ludzie ogrzewają swoje mieszkania nie tylko węglem, ale również innymi rodzajami paliw – powiedział Borys Budka na konferencji prasowej.

Koalicja Obywatelska przygotowała konkretną, bardzo prostą poprawkę

– Koalicja Obywatelska przygotowała konkretną, bardzo prostą poprawkę, która spowoduje, że ustawa, która wyklucza większość gospodarstw domowych będzie ustawą sprawiedliwą, równo traktującą wszystkich Polaków i dającą taką samą pomoc każdemu gospodarstwu domowemu.Jednocześnie składamy poprawkę, która uniemożliwi podmiotom takim jak Orlen, przejmowanie polskich banków

– Jednocześnie składamy poprawkę, która uniemożliwi podmiotom takim jak Orlen, przejmowanie polskich banków. Nie może być tak, że kosztem polskich kierowców buduje się fortuny, kosztem polskich konsumentów niektórzy powiązania z władzą będą budować czy kupować kolejne wille. Dlatego ten pakiet poprawek będzie złożony przez nas w drugim czytaniu. Oczekujemy elementarnej przyzwoitość od posłów większości rządzącej, aby te poprawki przyjąć, żeby równo traktować obywateli.