– Celem pana prezydenta jest między innymi przedstawienie wyników szczytu NATO, również tego, w tej warstwie, co działo się za zamkniętymi drzwiami, na zamkniętych posiedzeniach Rady Północnoatlantyckiej – stwierdził Paweł Soloch w „Salonie politycznym Trójki”.