– To ważny dzień dla Lubelszczyzny, która potrzebuje inwestycji i wsparcia, by podnosić poziom zasobności naszej ojczyzny. Rząd pokazuje, że przełamujemy niemoc i przekraczamy bariery, które ograniczały nasz rozwój – mówił wicepremier i szef MAP Jacek Sasin na ceremonii podpisania umowy z Leonardo.

– Za rządów naszych poprzedników likwidowano jednostki wojskowe, garnizony, a polskie wojsko nie mogło oczekiwać dostaw nowoczesnego uzbrojenia. Nasze bezpieczeństwo z każdym miesiącem wzrasta – dodawał Sasin.

– Dzisiaj Polska jest krajem bezpiecznym. Mamy mocną armie, która otrzymuje nowoczesny sprzęt. Nowoczesne śmigłowce będą pochodziły z zakładów w Polsce – mówił wicepremier.