Trudno mi się odnosić do wypowiedzi polityków, natomiast pozwolę sobie odnieść się do tej sprawy merytorycznie. Transpłciowość jest pewną cechą osobistą. To nie jest choroba. Jest to cecha osobista, tożsamość płciowa podlega ochronie prawnej i to standard ogólnie przyjęty – stwierdził Marcin Wiącek w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w „Faktach po faktach” TVN24.