Z góry zapowiadam, że po zakończeniu szczytu NATO, zaraz kiedy wrócimy normalnie do pracy w Warszawie, czyli w poniedziałek będę chciał, żeby spotkała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego po to, żeby z przedstawicielami wszystkich stron sceny politycznej spokojnie omówić bieżącą sytuację bezpieczeństwa Polski i i omówić to, co było dyskutowane i to, co zostało postanowione w czasie szczytu – stwierdził prezydent Andrzej Duda na briefingu prasowym.