– Na początku chciałem poinformować o pewnej decyzji Rady Ministrów, która została podjęta poza porządkiem obrad w ramach rozszerzonego porządku obrad, to znaczy decyzja Rady Ministrów o wyrażeniu zgody na podpisanie protokołu do traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji i Republiki Finlandii. Tak, jak wcześniej zapowiadaliśmy, polski rząd wspiera aspiracje dotyczące dołączenia do NATO, królestwa Szwecji oraz Republiki Finlandii. Dzisiaj pierwszy ważny krok w zakresie przystąpienia tych dwóch państw do NATO. Tak, jak wiemy, w Madrycie w tej chwili odbywa się szczyt NATO, w związku z tym liczymy na to, że mogą zapaść pozytywne decyzje, ale do tego, aby to się stało, poszczególne kraje muszą wyrazić wstępne zgody. Dzisiaj taka formalna zgoda ze strony Rady Ministrów została wyrażona i przekazana w odpowiedni sposób, natomiast w przypadku, gdyby państwa NATO zgodziły się na akcesję Finlandii i Szwecji, nastąpi wyrażenie zgody w formie ustawy i ratyfikacja. Zgodnie z procedurami, które są przewidziane w polskiej konstytucji – powiedział Piotr Müller na konferencji prasowej w KPRM.

Po agresji Rosji w Ukrainie, rozszerzenie się NATO jest gwarancją bezpieczeństwa w naszym regionie

– Uważamy, że po agresji Rosji w Ukrainie, rozszerzenie się paktu Północnoatlantyckiego  jest gwarancją bezpieczeństwa w naszym regionie. W szczególności w basenie morza Bałtyckiego, te dwa kraje odgrywają niezwykle ważną rolę i byłyby większym gwarantem bezpieczeństwa właśnie w tym akwenie. Liczymy na to, że takie pozytywne decyzje ostatecznie sfinalizują się w formie faktycznego członkostwa tych dwóch krajów w NATO.