Prawo i Sprawiedliwość od zawsze przykładało bardzo dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa i obronności. Zwiększenie liczebności wojsk, profesjonalizacja armii, zakupy nowego nowoczesnego sprzętu, ale także powołanie wojsk obrony terytorialnej czy też przyjęcie nie tak dawno ustawy o obronie ojczyzny. Wreszcie zwiększenie nakładów na obronność, to wszystko pokazuje, że dla nas kwestie bezpieczeństwa są sprawą priorytetową. Dzisiaj kiedy patrzymy na to co się dzieje w Ukrainie, na wojnę rozpętaną przez Rosję, widzimy, że te prace, te działania, które mają zmierzać do tego, żeby mieć silną i liczebnie większą armię jest sprawą naprawdę priorytetową – powiedziała Elżbieta Witek w oświadczeniu dla mediów w województwie podlaskim.