Wszystko zaczyna się najpierw od wiary, ale później przekłuciu tej wiary w zdolność do realizacji wielkich projektów poprzez finansowanie i naprawę finansów publicznych. Chcę, żeby wszyscy zdali sobie z tego sprawę tutaj, także ludzie morza, że nie byłoby tych projektów, nie byłoby powolnej odbudowy także kompetencji przemysłu morskiego, tego procesu, który ja bardzo mocno wspieram, tak musi być bardzo silny polski przemysł okrętowy, musi być silny przemysł okrętowy, który wzmocni nasze bezpieczeństwo, naszego wybrzeża i całej Rzeczypospolitej. Tak jak niestety III Rzeczypospolita na samym początku odwróciła się od morza, tak my przywracamy morze Polsce, a Polskę przywracamy wybrzeżu – powiedział Mateusz Morawiecki na konwencie morskim w Gdańsku.

 Te kompetencje niezwykle wzbogacają polski przemysł. To właśnie wysokie kompetencje tworzą wysoką wartość dodaną, dzięki temu Polacy mogą zarabiać więcej, polscy inżynierowie zostają tu w Polsce, a nie szukają pracy gdzieś za granicą, najzdolniejsi polscy twórcy, projektanci, inżynierowie, menadżerowie projektów chcą tworzyć, pracować, rozwijać się tutaj w Polsce. To wszystko jest możliwe dzięki naprawie finansów publicznych – mówił dalej Mateusz Morawiecki.

 My nie godzimy się na to, aby krzywda społeczna III Rzeczypospolitej trwała, dlatego pierwsze środki przeznaczyliśmy na wyrównanie społecznych szans. Myślę państwo rektorzy, że wielu waszych absolwentów dzisiaj w ogóle może studiować dlatego, że dziesiątki miliardów złotych przeznaczamy na politykę społeczną – kontynuował premier.