Może to państwo zaskoczy, niektórzy mówią: nie mówcie tego, ale jednak to powiem. Ciągle wzrost płac jest wyższy niż inflacja. Troszeczkę wyższy i oczywiście rozłożony asymetrycznie, to znaczy jedni nie tracą, inni tracą, świetnie to wiem i z inflacją walczymy – stwierdził Jarosław Kaczyński w Toruniu.