KE odegrała pozytywną rolę w inspirowaniu różnych krajów, aby ustąpiły ze swojego stanowiska w sprawie Ukrainy

 Chciałbym podziękować także Komisji Europejskiej. Komisja Europejska tutaj też odegrała bardzo pozytywną rolę w inspirowaniu różnych krajów, do tego, aby ustąpiły ze swojego oporu [dla przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego], a wystarczy przypomnieć sobie dyskusje z Brukseli, z Paryża, sprzed raptem paru miesięcy, żeby wiedzieć, jak one przebiegały i ten historyczny moment, ten język konkluzji był odrzucany przez wiele lat, nie tylko przez wiele miesięcy. Był także odrzucany po wybuchu wojny i my to zmieniliśmy wraz z innymi państwami.

Zatwierdziliśmy 9 miliardów euro pomocy dla Ukrainy

 Zatwierdziliśmy także dalszą pomoc dla Ukrainy. Ukraina jest państwem w stanie wojny i nie ma z czego płacić dla pielęgniarek, dla nauczycieli, dla policjantów, straży granicznej czy za wiele innych usług publicznych. Przecież ci ludzie też muszą z czegoś żyć. Dlatego zatwierdziliśmy 9 miliardów euro pomocy dla Ukrainy.

Dobrze, że w konkluzjach znalazły się te zapisy o pomocy wojskowej

 Chodzi też przecież, a może nawet przede wszystkim o pomoc militarną i dlatego dobrze, że w konkluzjach znalazły się te zapisy o pomocy wojskowej, sprzętu wojskowego dla walczącej Ukrainy, bo ta przewaga w artylerii jak podają nasi sojusznicy i nasze własne źródła jest jeden do ośmiu, jeden do dziesięciu. Jakże ciężko walczy się z taką przeważającą siłą wroga i dlatego Polska robi wszystko, ale także Stany Zjednoczone, także Wielka Brytania, państwa bałtyckie, aby pomóc Ukrainie w dostawach broni.

Putin chce doprowadzić do głodu

 Putin chce doprowadzić do głodu. Kreml chce wywołać głów w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Chce poprzez to doprowadzić do wielkiej fali migracji.

Rozmawialiśmy jak zapobiec kryzysowi energetycznemu w całej UE jesienią

 Jednak wiemy, że pakiety sankcji wdrażane przez nas mają tę charakterystykę, że musimy skompensować dostawy rosyjskich węglowodorów innymi dostawami i dlatego rozmawialiśmy o tym jak zapobiec kryzysowi energetycznemu w całej Unii Europejskiej jesienią.

Podkreśliłem konieczność przepracowania formuły ETS

 Podkreśliłem także konieczność przepracowania formuły ETS, czyli tej formuły, tego systemu emisji do uprawnień CO2. Apeluję o to, aby przynajmniej w perspektywie najbliższych 12 miesięcy albo zawiesić funkcjonowanie tego systemu, albo przynajmniej ograniczyć pułap cenowy.