PAD: Nie będzie polskiego państwa i polskiej rodziny bez dobrej edukacji i dobrego wychowania

 

Bardzo dziękuję przede wszystkim jeszcze raz z przyjęcie zaproszenia do Narodowej Rady Rozwoju. Tej rady do spraw rodziny, edukacji, wychowania. Rady o specyficznym zadaniu i specyficznym profilu. Jak sami widzicie państwo, z jej nazwy to jest wynik naszych długich dyskusji, które prowadziliśmy tutaj w gronie tych osób w kancelarii prezydenta, które odpowiadają za Narodową Radę Rozwoju, ale także i ja zewnętrznie z różnego rodzaju ekspertami, osobami których porady i opinie sobie cenię, w jaki sposób ukształtować Narodową Radę Rozwoju na przyszłość. Pierwsza decyzja była taka, że trzeba zlikwidować sekcje w Narodowej Radzie Rozwoju i powołać po prostu konkretne rady, że to rozwiązanie będzie lepsze dla funkcjonowania Narodowej Rady Rozwoju na przyszłość, aby poszczególne jej elementy miały więcej odrębności, miały szersze możliwości działania – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas powołania rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

 

Mam nadzieję, że model edukacji szkolnej jest w tej chwili w Polsce już ukształtowany i, że zmian w tym zakresie robić nie będziemy musieli w najbliższym czasie

 

Chcę powiedzieć tak, mam nadzieję, że model edukacji szkolnej jest w tej chwili w Polsce już ukształtowany i, że zmian w tym zakresie robić nie będziemy musieli w najbliższym czasie. Pytanie jest tylko takie dzisiaj, jakimi programami edukacyjnymi i wychowawczymi, młodzież powinna podążać w tym modelu, a więc jak powinna wychowywać szkoła, jakie powinny być programy szkolne, to po pierwsze. Po drugie, jak ma szkoła funkcjonować w sensie wewnętrznym i przed czym szkoła ma chronić i bronić. Jak ma funkcjonować rodzina, jak ją wspierać i jakie działania podjąć po to, by uchronić nas przed największymi zagrożeniami. W tym najgorszym zagrożeniem jest cały czas trwający problem demograficzny.


Nie będzie polskiego państwa i nie będzie polskiej rodziny bez dobrej edukacji i w rodzinach, i w szkołach

 

– Nie będzie polskiego państwa i nie będzie polskiej rodziny bez dobrej edukacji i w rodzinach, i w szkołach, wreszcie, nie będzie polskiej rodziny, a przede wszystkim nie będzie polskiego państwa bez dobrego wychowania, które prowadzone jest przede wszystkim w rodzinach, a w którym także szkoła odgrywa, oprócz edukacji, absolutnie fundamentalną rolę.


Polskie rodziny są w innym punkcie, niż były w 2015 r. i to jest wyraźnie odczuwalne

 

 Polskie rodziny są w innym punkcie, niż były w 2015 r. i to jest wyraźnie odczuwalne. Widzę to w trakcie spotkań z mieszkańcami, które wznowiłem. Cieszę się z tego ogromnie, bo przez dwa lata tego nie mogło być z uwagi na pandemię koronawirusa. Teraz ludzie podchodzą z innymi tematami niż wtedy i mówią o nich.