Mamy nadzieję, że zostaną zrealizowane te postulaty Polski, które były zgłaszane wcześniej, to znaczy, że Ukraina i Mołdawia uzyskają państwa kandydackiego do UE. Pamiętajmy, że jeszcze kilka tygodni temu było to niemożliwe, wręcz nawet na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej w Paryżu, który się odbywał niektóre kraje, zgłaszały swoje wnioski nieformalne wtedy, żeby tego tematu w czerwcu nie podnosić, bo zawetują taką możliwość uzyskania statusu kandydata. Liczymy, że przez te ostatnie tygodnie świadomość tego w jaki sposób choćby postępuje Rosja, jak ważne jest utrzymanie geopolitycznego porządku, faktycznie spowodowały zmianę w tym zakresie i jest nadzieja duża na to, że faktycznie status kandydacki dla Ukrainy zostanie przyjęty na tym szczycie Rady Europejskiej – powiedział Piotr Müller w Sejmie.