– Bardzo dziękuję panie premierze i bardzo się cieszę z tego, że zmiany, które następują w rządzie, które następują w KPRM, są realizowane konsekwentnie, szybko i są powoływane nowe osoby, które będą wykonywały bardzo ważne zadania. Bardzo się również cieszę z tego, że następuje szybkie zastępstwo na urzędzie wiceprezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, szefa komitetu do spraw bezpieczeństwa. Już pięć dni po ustąpieniu i odwołaniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jest pan minister Mariusz Błaszczak. Bardzo dziękuję panie premierze za ten wybór. Mogę śmiało powiedzieć, że pod tą propozycją podpisywałem się od samego początku dwoma rękami – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystość dokonania zmian w składzie Rady Ministrów.

Regularnie spotykaliśmy się wszyscy, którzy pełniąc najważniejsze funkcje w państwie są odpowiedzialni za kwestie bezpieczeństwa naszej ojczyzny

– Chcę w tym kontekście podkreślić, że te rozwiązania, które były w ostatnim czasie, myślę przede wszystkim o okresie właśnie ostatniego roku. Przyjmowane przez Radę Ministrów jak właśnie funkcjonowanie komitetu do spraw bezpieczeństwa, jak to, że w bardzo trudnym czasie, kiedy spodziewaliśmy się tego, że może dojść do agresji rosyjskiej w Ukrainie, potem kiedy doszło do tej agresji, regularnie spotykaliśmy się wszyscy, którzy pełniąc najważniejsze funkcje w państwie są odpowiedzialni za kwestie bezpieczeństwa naszej ojczyzny.

Dziękuję, że dyskutując razem o problemach, podejmując decyzje dotyczące Ukrainy, udało nam się zbudować autorytet Polski w przestrzeni międzynarodowej

– Dziękuję, że dyskutując razem o problemach, podejmując razem wydyskutowane decyzje dotyczące naszego wsparcia dla Ukrainy czy naszych działań w przestrzeni międzynarodowej, udało nam się osiągnąć efekty, które z całą pewnością zbudowały autorytet RP w tej bardzo trudnej sytuacji, w tej ważnej przestrzeni międzynarodowej.

To wielka odpowiedzialność wziąć na siebie pełnienie urzędu ministra konstytucyjnego w tych bardzo trudnych dla Polski czasach

– To jest wielka odpowiedzialność wziąć na siebie pełnienie urzędu ministra konstytucyjnego w tych bardzo trudnych dla Polski czasach, kiedy trzeba działać odważnie, ale rozważnie. Kiedy trzeba często bardzo szybko podejmować trudne decyzje, kiedy trzeba wspierać pana premiera w jego codziennych działaniach w KPRM, kiedy trzeba organizować funkcjonowanie państwa, współdziałając także z ministrami odpowiedzialnymi za poszczególne działy administracji rządowej. Dziękuję, że przyjmujcie na siebie te zadania i wierzę, że będziecie je w znakomity sposób pełnili.