Oczywiście to tylko pewien etap naszej drogi związanej z przygotowaniem kolejnych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa RP. Sądzę, że jestem dobrze przygotowany do pełnienia tej roli z uwagi na moje doświadczenia w MSWiA i już sprawowanie szefa MON przez ponad 4 lata – stwierdził Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej.