– Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na Łotwie przyniosła coś bardzo konstruktywnego wbrew sygnalizowanym wcześniej zastrzeżeniom. Państwa grupy inicjatywy Trójmorza zdecydowały się przyjąć proponowaną przez pana prezydenta poprawkę i w praktyce rozpocząć proces akcesji Ukrainy do tej grupy – powiedział Paweł Szrot w „Trójkowym Komentarzu Dnia”.