Wzmacniamy ten nasz kontyngent stacjonujący na Łotwie, niedługo będzie liczył w pełni 260 osób, żołnierzy i pracowników cywilnych wojska. Jeżeli będzie trzeba, będziemy go wzmacniali nadal, jeżeli będzie trzeba, będziemy wysyłali kolejne nasze kontyngenty do państw sojuszniczych po to, by wzmacniać bezpieczeństwo, ale przede wszystkim po to, żeby wzmacniać poczucie bezpieczeństwa, by ludzie mogli żyć i funkcjonować normalnie by nie żyli w strachu, że zostaną napadnięci, wypędzeni ze swoich domów, poranieni, zabici, że ich życie zostanie zniszczone – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w polskim kontyngencie wojskowym na Łotwie.