To pan [Roch Kowalski z RMF] stawia taką tezę, że kancelaria nie była informowana lub że dzieje się to w jakiś inny sposób. Wniosek o odwołanie, formalnie wniosek zawsze jest w kontrasygnacie premiera i taka kontrasygnata się odbyła. Nie ma nic nadzwyczajnego w tej formule, tym bardziej że premier Kaczyński zapowiadał to że będzie odchodzić z rządu. Nawet państwo tutaj wielokrotnie dopytywaliście więc dzisiaj też o tym została opinia publiczna poinformowana – stwierdził Piotr Müller na konferencji prasowej w KPRM.

On sam składa rezygnację [Jarosław Kaczyński], to nie jest odwołanie, dymisja ogłaszana przez premiera tak jak w przypadku innych członków Rady Ministrów. To rezygnacja dobrowolna premiera Kaczyńskiego – mówił dalej rzecznik rządu.