Przygotowałem rozwiązanie, które uważam za rozsądne, bo ono przede wszystkim, w pierwszej kolejności, taka była moja główna intencja, miało służyć uporządkowaniu sytuacji w SN. Dzisiaj w SN jest wiele problemów na tym tle, wiele wątpliwości na tym tle, jest wiele dyskusji w świecie prawniczym także wokół SN, specjalnego statusu jaki mają do tej pory sędziowie Izby Dyscyplinarnej, nad samą ID. Wypracowałem rozwiązanie, które z jednej strony powoduje że ta odpowiedzialność zawodowa i izba, która będzie tę odpowiedzialność zawodową egzekwowała, pozostanie nadal, w SN, ale status wszystkich sędziów w SN będzie jednakowy, a metoda wybierania do Izby Odpowiedzialności Zawodowej będzie inna niż do tej pory, będzie nowa i będzie w efekcie powodowała, że wszyscy sędziowie SN będą mieli szanse także i w orzecznictwie w zakresie odpowiedzialności zawodowej uczestniczyć. To podobnie jak w innych sądach, to się rozwiązuje, choćby w NSA. Nie tak samo, ale podobnie. To są rozwiązania, które do części z tych kwestii odnosiły się także zarzuty podnoszone przez KE, europejskie trybunały – stwierdził prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej z prezydentem Słowenii.

Drugim elementem tego projektu jest także to, że on prostując sprawy wewnętrzne w SN i poprawiając sytuację w SN, zarazem, mam nadzieję, spowoduje ze znikną również wątpliwości ze strony KE i w tym celu jak gdyby także rozmawiałem z przewodniczącą KE – mówił dalej PAD.

Wiem, że KE przyjęła ten projekt, wiem że go przyjęła pozytywnie, wiem że są tam jakieś zmiany, ale w moim osobistym przekonaniu nie są to zmiany, które wypaczałaby ten projekt. W związku z powyższym uważam, że jeżeli on zostanie przyjęty w takiej formie przez parlament, to będzie on na pewno stanowił taki bardzo poważny element do rozwożenia i mam nadzieję, że pozytywnie rozwieje te wątpliwości, które do tej pory w łonie KE, instytucji europejskich były – zaznaczył.