– Pamiętajmy o tym, że ustawa, która w tej chwili jest w Sejmie i którą Rada Ministrów wczoraj poparła, mówi o tym, że można stosować alternatywnie testy, czyli nie tylko, jeżeli takie rozwiązanie by było, to dotyczyłoby osób zaszczepionych lub przetestowanych w ramach bezpłatnej puli testów i taka osoba, która jest przetestowana i miałaby przez te 48 godzin, bodajże, wtedy status osoby, która posiada ten certyfikat, natomiast to rozwiązanie, o którym pan minister Niedzielski mówi, to jest jedno z rozwiązań, które leży na stole, ale ono jeszcze nie było dyskutowane na rządowym zespole – stwierdził Piotr Müller w rozmowie z Bartłomiejem Graczakiem w „Trójkowym Komentarzu Dnia” PR3.