– Mamy do czynienia już z piątą falą pandemii. Od pewnego czasu obserwujemy sytuacje, w której no mamy takie wzrosty z tygodnia na tydzień, które w ostatnim czasie osiągały wartości nawet 50%, ale to wszystko częściowo wynikało też z tego zaburzenia, że tym punktem odniesienia w poprzednich tygodniach był okres świąteczny, a teraz mamy coraz większe wzrosty i niestety nie widać czynników, które by przemawiały za odwróceniem tej tendencji. Jak państwo wiecie, z najnowszych raportów, omicron zaczyna dynamicznie, jeśli chodzi o udział w strukturze badanego genomu, w tej chwili on jest rzędu, no jeszcze nie osiągnął, to jest poziom 20% i widzimy też po dzisiejszym monitoringu, bo my prowadzimy też na bieżąco taki godzinowy monitoring, żeby te dzisiejsze wyniki, które będziemy raportowali jutro, jest takie ryzyko, że zostanie przekroczona bariera 20 tysięcy zakażeń – powiedział Adam Niedzielski na konferencji prasowej.