– Senat powołując komisję nadzwyczajną, zlecił nam trzy zadania. Pierwszym z tych zadań jest ustalenie co się stało. Czy, w jaki sposób, na jaką skalę, wobec kogo stosowano w Polsce system Pegasus, który w zgodnej opinii ekspertów, jest bronią cybernetyczną. Po drugie, ustalenia wpływu tych działań, tych nielegalnych przypadków inwigilacji na wybory, zwłaszcza wybory w 2019 roku, oczywiście, jeśli bedą nowe dane to również na wybory wcześniejsze lub późniejsze. Wreszcie po trzecie, na wypracowanie propozycji prawnych, w tym ustawowych, na reformę służb specjalnych, tak, by kontrola nad nimi była wyraźniejsza i by tego typu przypadki inwigilacji, nie mogły się powtarzać w przyszłości, albo przynajmniej były dużo mniej prawdopodobne – powiedział Marcin Bosacki na posiedzeniu senackiej komisji nadzwyczajnej w sprawie inwigilacji systemem Pegasus.