– Oczywiście mamy świadomość, że tych zgłoszeń na początku będzie bardzo dużo w związku z tym, zgłaszając, chciałbym, żeby państwo mieli na względzie, że jest to pewna propozycja, natomiast komendant Straży Granicznej, właściwej placówki będzie kompletował zestaw mediów, które w danej chwili, danego dnia będą wjeżdżały na teren objęty tym rozporządzeniem, tak żeby z jednej strony zapewnić pełny pluralizm tych mediów. Będziemy starali się, aby każdorazowo w takim jednym zespole wizytującym byli przedstawiciele telewizji, radia, mediów internetowych, agencje prasowe i taka grupa pod kontrolą i opieką straży granicznej i innych wspomagających ją formacji będzie mogła ten obszar wizytować. Będziemy takie zorganizowane wizyty realizowali każdego dnia, tak aby ten przekaz z sytuacji przy granicy był jak najpiełniejszy – powiedział Błażej Poboży na konferencji prasowej.