Dyskusja podsumowująca ponad rok funkcjonowania Funduszu Medycznego, od czasu uchwalenia ustawy. Chciałem, żebyśmy porozmawiali na ten temat w jaki sposób fundusz działał, co udało się zrealizować, co udało się osiągnąć. To jest istotne także po to, by udzielić informacji opinii publicznej, bo pojawia się wiele opinii często zafałszowanych na ten temat i chciałbym, żeby państwo tutaj swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w tym zakresie się podzielili, także po to, żeby porozmawiać w których aspektach funkcjonowanie Funduszu Medycznego wymaga poprawy – mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim ws. działań rządu na rzecz poprawy sytuacji w ochronie zdrowia.